Your browser does not support JavaScript!
 

 

系學會活動

 

107學年度活動

日期 活動內容
107.10.02 商管四系聯合迎新茶會
107.10.11 招兵買馬
107.11.10-107.11.11 怪獸冒險團 商管四系聯合迎新
107.11.29 薪火相傳
107.12.01 心的林口 愛在飛揚
107.12.18 動手搓湯圓 有緣來團圓
107.12.19 歲末同歡 點亮希望
108.01.07-108.01.10 ALL PASS 糖發送
108.01.17 動手包水餃 新年大發財 元寶滾進來
108.03.17 2019舊鞋救命
108.04.23 系烤
108.06.04 107畢業歡送茶會