Your browser does not support JavaScript!
 

 

照片花絮

 

 

 

招生海報
 
 
招生宣導說明會花絮
 
 
每週一參展行銷在國際商務之運用上課花絮
 
 
每週二會議展覽人才初階認證輔導上課花絮
 
 
每週三共通核心職能課程上課花絮
 
 

每週一國際會議與活動企劃與執行上課花絮

 

 

參訪活動台北國際體育用品展覽會