HSING WU UNIVERSITY DEPT. OF INTERNATIONAL BUSINESS 國際商務系(電商X直播)
重要須知(學則及打工規定) ( Những điều quan trọng cần biết)

醒吾科技大學國際學生產學合作專班學生 重要權利義務通知書

https://c002.hwu.edu.tw/Upload/Sync/999289523.pdf

地址:24452新北市林口區粉寮路1101

No. 101, Sec.1, Fenliao Rd., LinKou District, New Taipei City 24452, Taiwan (R.O.C.)

聯絡電話:(02)2601-5310 #2420、#2421、#2422 │ 信箱:h026@mail.hwu.edu.tw

BACK TO TOP