HSING WU UNIVERSITY DEPT. OF INTERNATIONAL BUSINESS 國際商務系(電商X網紅直播)
課程規劃 (Kế hoạch chương trình học)

106產學國際專班(春季班)課程總表 

https://c002.hwu.edu.tw/Upload/cf8488a1-d9d3-41d7-89e6-85563fa48bb8.pdf

地址:24452新北市林口區粉寮路1101

No. 101, Sec.1, Fenliao Rd., LinKou District, New Taipei City 24452, Taiwan (R.O.C.)

聯絡電話:(02)2601-5310 #2420、#2421、#2422 │ 信箱:h026@mail.hwu.edu.tw

BACK TO TOP