HSING WU UNIVERSITY DEPT. OF INTERNATIONAL BUSINESS 國際商務系(電商X直播)
  • Home
  • 國際產學專班
  • 教育部境外生輔導平台 (Trang mạng dành riêng cho học sinh nước ngoài của Bộ Giáo Dục)
教育部境外生輔導平台 (Trang mạng dành riêng cho học sinh nước ngoài của Bộ Giáo Dục)

教育部境外生平台

https://www.nisa.moe.gov.tw/

地址:24452新北市林口區粉寮路1101

No. 101, Sec.1, Fenliao Rd., LinKou District, New Taipei City 24452, Taiwan (R.O.C.)

聯絡電話:(02)2601-5310 #2420、#2421、#2422 │ 信箱:h026@mail.hwu.edu.tw

BACK TO TOP